به موسسه زبان آمدید LEA خوش

مرکز زبان الهام بخش شهرت موسسه LEA برای فراهم نمودن آموزش باکیفیت و توسعه ی استعدادهای بالقوه ی زبان آموزانیست که در راه ما قدم بر میدارند.این موسسه محیطی را فراهم نموده تا زبان آموزان محیطی همچون محیط خانه ی خود را احساس نمایند و با دلگرمی تحصیلات خودرا در مالزی ادامه دهند.تیم ما معتقد است که در تماس مستقیم که همراه با یادگیری و سرگرمی باشد،یک آموزش با کیفیت و آموزش فرد به فرد همگی در یک روز کاری انجام خواهد شد.بنابراین،اگر د رجستجوی یک موسسه با ویژگیهیای بالا میباشید که در حین و بعد از تحصیل به نیازهایتان دسترسی پیدا کنید،به شما این اطمینان را میدهیم که به مکان درستی وارد شده اید.


malaysiaLEA (Malaysia)    Lot. L2-1, Level 2, SSTwo Mall, No.40, Jalan SS2/72, 47300 Petaling Jaya Selangor, Malaysia T +603 7932 5033, F +603 7932 5776, E admin@lea.edu.my malaysiaLEA (UNITAR) 3-01A, Level 3, Tierra Crest, Jalan SS6/3, Kelana Jaya, 47301 Petaling Jaya Selangor, Malaysia E admin@lea.edu.my
sudanLEA (Sudan)  Malaysia International Student Placement Center Apartment 1, 1st Floor, Al Salam Building-Al Amarat Street 21 (North of IBNA Sina Hospital)-Khartoum, The Republic Of The Sudan T +249 912402023 MyanmarLEA (Myanmar) Jenko MindWorks Education Centre No.18-1B, Kyauk Kone Street, Yankin Township, Yangon, Myanmar T +950931288748