بپیوندید LEA به ما در

اگر شما به دنبال یک فرصت برای کار در یک موسسه آموزشی پیشرو هستید لیدر در بازار آموزش نوآورانه و خلاقیت ، شما به جای درستی‌ آمدید. ما به داوطلبانی که ارزش های مشابه با ما دارند، خوشامد میگوئیم


Integrity

Passion

Teamwork

Diversity

Continuous improvement

Accountability

Commitment


در هر سطح از موسسه، تنوع اندیشه ها، تجربه، دیدگاه، نژاد، جنسیت، ایمان و غیره را در بر می گیرد. ما محیطی را ایجاد می کنیم که در آن می توانیم با هم یاد بگیریم رشد کنیم و تلاش کنیم

اگر شما تعهد ما را به انجام آنچه که بهترین برای مشتریان است، لذت بردن از کار در تیم ها و حفظ خود به بالاترین استانداردهای اخلاقی، شما جای مناسبی هستید

لیست شغلهای در حال حاضر ما

درشعبه پی جی و منتین)ELS مربی‌

داوطلب باید حداقل یک گواهینامه حرفه ای، دیپلم، دیپلم پیشرفته / عالی / فارغ التحصیل مدرک دیپلم ، لیسانس ، فوق لیسانس ، دوره کارشناسی، زبانشناسی / زبان آموزش / تدریس /یادگیری و یا معادل آن داشته باشد
زبان مورد نیاز: انگلیسی
حداقل ۱ سال تجربه کاری در زمینه مرتبط برای این موقعیت شغلی‌ لازم است


مدیر حسابرسی‌ اجرائی ) شعبه پی جی

داوطلب حداقل یک دیپلم، دیپلم پیشرفته / عالی / فارغ التحصیل، مطالعات تجاری مدیریت / مدیریت یا معادل آن داشته باشد
حداقل ۲ سال تجربه کاری در زمینه مرتبط برای این موقعیت لازم است
Must be able to do full set account
Full-Time positions available


Marketing Executive (PJ branch)

Candidate must possess at least a Professional Certificate, Diploma, Advanced/Higher/Graduate Diploma, Bachelor's Degree, Post Graduate Diploma, Professional Degree, Business Studies/Administration/Management, Marketing, Advertising/Media or equivalent.
Required language(s): English
At least 1 - 2 year(s) of working experience in the related field is required for this position.< /p>

بپیوندید LEA به ما در

اگر شما به دنبال یک فرصت برای کار در یک موسسه آموزشی پیشرو هستید لیدر در بازار آموزش نوآورانه و خلاقیت ، شما به جای درستی‌ آمدید. ما به داوطلبانی که ارزش های مشابه با ما دارند، خوشامد میگوئیم


Integrity

Passion

Teamwork

Diversity

Continuous improvement

Accountability

Commitment


در هر سطح از موسسه، تنوع اندیشه ها، تجربه، دیدگاه، نژاد، جنسیت، ایمان و غیره را در بر می گیرد. ما محیطی را ایجاد می کنیم که در آن می توانیم با هم یاد بگیریم رشد کنیم و تلاش کنیم

اگر شما تعهد ما را به انجام آنچه که بهترین برای مشتریان است، لذت بردن از کار در تیم ها و حفظ خود به بالاترین استانداردهای اخلاقی، شما جای مناسبی هستید

لیست شغلهای در حال حاضر ما

درشعبه پی جی و منتین)ELS مربی‌

داوطلب باید حداقل یک گواهینامه حرفه ای، دیپلم، دیپلم پیشرفته / عالی / فارغ التحصیل مدرک دیپلم ، لیسانس ، فوق لیسانس ، دوره کارشناسی، زبانشناسی / زبان آموزش / تدریس /یادگیری و یا معادل آن داشته باشد
زبان مورد نیاز: انگلیسی
حداقل ۱ سال تجربه کاری در زمینه مرتبط برای این موقعیت شغلی‌ لازم است


مدیر حسابرسی‌ اجرائی ) شعبه پی جی

داوطلب حداقل یک دیپلم، دیپلم پیشرفته / عالی / فارغ التحصیل، مطالعات تجاری مدیریت / مدیریت یا معادل آن داشته باشد
حداقل ۲ سال تجربه کاری در زمینه مرتبط برای این موقعیت لازم است
باید بتواند حسابرسی کامل را انجام دهد
موقعیت های تمام وقت موجود است


Marketing Executive (PJ branch)

Candidate must possess at least a Professional Certificate, Diploma, Advanced/Higher/Graduate Diploma, Bachelor's Degree, Post Graduate Diploma, Professional Degree, Business Studies/Administration/Management, Marketing, Advertising/Media or equivalent.
Required language(s): English
At least 1 - 2 year(s) of working experience in the related field is required for this position.< /p>

درخواست شغل


لطفا فرم درخواست شغل تکمیل شده، اسناد عکس و آموزش را به یک فایل زیپ فشرده کنید و آن را اینجا آپلود کنید

فارسی