خوشامد و درود از موسسه LEA

اول از همه، می خواهم از طرف موسسه ما ،آی تست ، به شما خوشامد بگویم. این موسسه دانش آموزان خود را از سراسر جهان برای دسترسی به مهارت های انگلیسی خود، از طریق اینترنت فراهم می کند. با این حال، لطفا به یاد داشته باشید که نتیجه این تست فقط برای سه ماه از زمان اعلام آن به شما معتبر است اگر می خواهید تست را دوباره انجام دهید، می توانید آن را بعد از ۳ ماه از تاریخ اولین آزمون که ارسال کرده اید انجام دهید. برای ورود به آکادمی این موسسه به نتیجه معتبر نیاز خواهید داشت


قبل از اینکه به آزمون بپردازید، قوانین و مقررات تست را به طور کامل بخوانید، به طوری که هیچ پیام مهمی را که ما می خواهیم به شما بگویم را از دست ندهید. خوب من حدس می زنم شما نمی توانید بیش ازاین برای این آزمون منتظر بمانید. من می خواهم برای شما بهترین آرزو را داشته باشم .در انتهای آزمون دوباره شما را میبینیم


• مرحله ۱: وارد شوید و کلیک کنید Request Exam Key
• مرحله ۲: به ایمیل خود بروید و کلیک کنید
• مرحله ۳: قوانین و مقررات را بخوانید و کلیک کنید

شروع آزمون


تشکر و احترام

"آی تست"

فارسی