Yoğun İngilizce Programı

Yoğun İngilizce Programı (IEP), Başlangıç seviyesinden Üst-Orta seviyeye kadar sınıflar sunan tam zamanlı bir derstir. Bu kurslar öğrencileri iş, seyahat, akademik eğitim veya kişisel gelişim için gerekli olan İngilizce Dil becerileri ile donatmak için tasarlanmıştır.

Konuşma, dinleme, okuma ve yazma becerilerinin dörtü de gerçek İngilizce iletişim becerilerine odaklanmaktadır. Ayrıca, dilbilgisi, kelime bilgisi ve telaffuz anlamlı ve daha ilgi çekici şekillerde öğretilir.

Programdaki öğrenciler on seviyeden birine aktarılır. Yoğun İngilizce Programımıza (IEP) katılmak için, geçerli İngilizce dil seviyenizi doğrulamak için İngilizce Yerleştirme Testi’ne girmeniz gerekir. Her seviye günde 5 saat, 4 haftada 100 saat kapsar:

YOĞUN İNGİLİZCE - SINIF

Yoğun İngilizce Sınıfı etkinliklerinin bir parçası. Öğrenciler sunum yapıyor

IEP (Yoğun İngilizce Programımız), Okuma, Yazma, Konuşma ve Dinleme alanlarında İngilizce yeterlilik becerilerini geliştirmek için bir başlangıç noktasıdır. Dünyanın her yerinden öğrenciler ve bölgeler LEA’da (Londra İngiliz Akademisi) toplanır. Bu, öğrencilere İngilizce öğrenirken çeşitli ülkelerden yeni arkadaşlar edinme ve yeni arkadaşlar edinme fırsatı sunar.

Öğrencilerimiz farklı geçmişlere ve dillere sahip oldukları için İngilizce tek iletişim aracıdır. Bu nedenle, İngilizcelerini geliştirmek ve geliştirmek için ideal bir ortamdır.

Öğrenciler, güvenlerini geliştirebilecekleri, görüşlerini ifade edebilecekleri ve İngilizce iletişim becerilerini uygulayabilecekleri beceri sınıfımıza katılmalıdırlar.

10 SEVİYE VAR

Seviye 1 (Başlangıç 1)

· İngilizce temel İngilizce konuşmalarını anlama ve kullanma
· Basit soruları uygun şekilde sormak ve cevaplamak
· Basit günlük durumlar için yeterli kelime dağarcığı geliştirmek
· Basit İngilizce dil yapılarını çok az temel hata ile doğru bir şekilde kullanabilir
· Doğru dilbilgisi ve kelime bilgisini kullanarak kişisel bilgi vermek

Seviye 2 (Başlangıç 2)

· Doğru tonlama ve telaffuz ile çok kısa bir metni okuyun
· Kelimeleri veya kelime gruplarını temel konektörlerle ilişkilendirme
· Resimlere veya basit olaylara dayalı kısa açıklama veya basit cümleler yazın
· Doğru noktalama işaretleri ve dilbilgisi ile basit ve bileşik cümleler yazabilir

Seviye 3 (İlköğretim 1)

· Basit İngilizce’yi güvenle konuşun
· Yüksek frekanslı kelime ve deyimlerin bilgisini hızla genişletmek
· Yeni kelimeleri doğru hatırlama ve telaffuz etme
· İlgili basit konular hakkında güvenle iletişim kurabilir
· Dilbilgisi ve kelime bilgisini doğru bir şekilde kullanarak metinlere ve dinleme etkinliklerine sözlü olarak cevap verebilir

Seviye 4 (Başlangıç 2)

· Olayların veya faaliyetlerin temel tanımlarını ifade edebilir
· Beklenen hatalarla anlaşılır şekilde okuma
· Kısa metinleri anlama ve ilgili gerçekleri veya bilgileri bulma
· Çeşitli eğlenceli ve gerçekçi durumlara dayanarak söylenenlerin özünü anlayabilme ve bağlantılı konuşmayı anlayabilme
· Basit, bileşik ve karmaşık cümleler kullanarak makaleler yazma

Seviye 5 (Orta Seviye 1)

· İngilizceyi güvenle, doğru dilbilgisi, kelime bilgisi ve telaffuz ile konuşabilecektir.
· Yüksek frekanslı kelime ve deyimlerin bilgisini artırmak.
· Konuşma ve yazma etkinliklerinde yeni kelimeleri kullanma
· Bağlantılı konuşmayı anlama
· Konulara ve uyarıcı metinlere katılma

Seviye 6 (Orta Seviye 2)

· Tipik durumlarda ne söyleyeceğini bilme ve İngilizceyi etkin bir şekilde iletişim kurma
· Metinlerin anlaşılır biçimde okunması ve ana noktalarının anlaşılması
· Bir hikayeyi basit bir nokta listesinde yeniden anlatmak
· Duyguları ve tutumları ifade eden gerçek ya da hayali olayların ve deneyimlerin net açıklamalarını içeren kısa bir paragraf yazabilir ya da rapor yazabilir
· Etkili ve tutarlı paragraflar yazabilir

Seviye 7 (Ara madde 1)

· Temel dilbilgisi yapıları hakkındaki bilgileri gözden geçirip yaygınlaştırmak ve farklı zamanları birlikte kullanarak pratik yapmak.
· Fonksiyonel dil bilgisini pekiştirmek ve yaygınlaştırmak
· Çoğu genel konuda iyi bir kelime dağarcığı geliştirmek
· Çeşitli konuları etkili bir şekilde iletmek ve yeni kelimeleri uygulamaya koymak.
· Tipik sosyal durumlarda ne söyleneceğini bilme
· Daha hızlı ve daha fazla konuşma dili dinlemeye alışmak

Seviye 8 (Ara madde 2)

· Ön ek ve son ek ekleyerek yeni kelimeler oluşturabilir
· Farklı metinlere ve amaçlara göre okuma tarzını ve hızını kolaylıkla görebilme
· İlgi alanları ile ilgili çeşitli konularda açık ve ayrıntılı metinler yazar
· Duygu ve tutumları ifade ederek gerçek veya hayali olay ve deneyimlerin net bir tanımını yazabilir
· Akademik yazım kurallarını İngilizce anlama ve uygulama

Seviye 9 (Üst Orta Seviye 1)

· İngilizceyi daha akıcı bir şekilde ifade etme ve kullanma
· Koşullara göre formalite düzeyine uyum sağlarken doğru dilbilgisi ile kendiliğinden iletişim kurar
· Kişisel deneyimlerin net ve ayrıntılı açıklamalarını vermek
· Özgün konuşma dili konuşmalarını kavrayabilme
· Önemli kelime hataları olmadan iletişim kurmak
· Karmaşık veya hassas konuları güvenle ifade etme veya konuşma

Seviye 10 (Üst Orta Seviye 2)

· Anlam ifade etmek için duraklamalarda tereddüt etmeden doğal olarak yüksek sesle okumak
· Uzun karmaşık metinleri anlayabilecek ve okumaları sözlü olarak özetleyebilecek
· Cümle yapısında doğrulukla dilbilgisi kullanma
· Çok çeşitli deyimler ve ifadeler kullanma
· Bir deneyime düşünceli bir yansıma yazmak
· Akademik konularda ve çeşitli konularda açık, ayrıntılı, iyi yapılandırılmış ve geliştirilmiş metinler yazabilme

Pazartesi -Cuma

Hafta sonları ve resmi tatil günleri hariç her gün Yoğun İngilizce Programı yürütülmektedir

Ayda 100 Saat Öğrenme

Öğrenciler her ay 100 saat İngilizce öğreniyorlar. Öğrenciler için hazırlanan herhangi bir ek öğrenme platformu bonustur.

Günde 5 Saat

Günde 5 iletişim saati. Aralarında birkaç ara olduğundan öğrenciler LEA'dan daha fazla olabilir.

IELTS SINAVI

Öğrenci Yoğun İngilizce Programımızda LEA Seviye 7 ve üstüne ulaştığında, öğrenci IELTS Preparoty kursuna girebilir ve IELTS Sınavı için plan yapabilir. IELTS’in detayları buna atıfta bulunabilir.

İngilizce seviyenizin ne olduğunu bilin

WORLD OF EDUCATION

Get content like this send directly to you inbox